Naposledy aktualizováno: 23.10.2019 20:26:30
logo

Obecní knihovna Loukov


O KNIHOVNĚ


STATISTICKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2018
Počet svazků v knih.fondu 1 752
Čtenáři 130
Návštěvníci 1690
Přírůstky knihovního fondu 52
Prostředky na nákup  knih 9 987V roce 2018 navštívilo naši knihovnu 1 690 čtenářů.

Registrováno je 130 lidí. Dospělích je 80 čtenářů, dětí 50.

Za rok 2018 si čtenáři vypůjčili v naší knihovně celkem 3 764 knih.

 

Pořídily jsmev tomto roce 4 nové pohodlné křesla a velké polštáře pro děti.

K vypůjčení je nyní 1 752 knih, z toho1 288 krásné literatury, 358 naučných knih.

Z výměnného fondu Kroměříž  bylo zapůjčeno 320 knih.

Odebírali jsme v roce 2018 časopisy Vlasta, Epocha, Téma a Junior.

Od poloviny roku 2018, jsme začaly odebírat časopis  "Apetit. "

 

 

 

REGIONÁLNÍ SLUŽBY

 

Obec Loukov uzavřela s Knihovnou Kroměřížska smlouvu o poskytování regionálních služeb. Standartně jsou v rámci těchto služeb do naší knihovny zapůjčovány 2x ročně výměnné soubory, které obsahují cca 60 svazků.
V případě zájmu čtenářů lze množství těchto souborů kdykoli během roku navýšit.

Dále je naší knihovně poskytována metodická pomoc prostřednictvím
Městské knihovy
v Bystřici pod Hostýnem.

Zajišťujeme výpůjčky, a dovezeme knihy na požádání z městské knihovny v Bystřici pod Hostýnem.

Půjčujeme časopisy pro dospělé EPOCHU, VLASTU.TÉMA a APETIT

Pro děti časopis JUNIOR.


 

 

 

 

 

KATALOG VÝMĚNNÉHO FONDU